Huoli lapsesta

Jos olet huolissasi lapsen hyvinvoinnista, voit ottaa yhteyttä palvelutarpeen arvioinnin yksikköön. Henkilöstö neuvoo kuinka edetä asiassa. 

Mikäli sinulla on huolta lapsesta, on parempi että yhteydenotto tapahtuu niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. 

Miten toimia yksityishenkilönä, jos on huolissaan lapsen hyvinvoinnista? Huoli-ilmoitus

Yksityishenkilönä voit ottaa yhteyttä mikäli lapsen tai perheen tilanne huolestuttaa. Lapsi itse tai vanhemmat voivat myös ottaa yhteyttä ja saada tukea ja ohjausta. 

Voit soittaa toimistoaikaan palvelun arvioinnin yksikköön ja muina aikoina sosiaalipäivystykseen saadaksesi neuvontaa. 

Vaihtoehtoisesti voit täyttää yhteydenottolomakkeen "Arviointi sosiaalihuollon tuen tarpeesta, lapsi" ja lähettää sen palvelutarpeen arvioinnin yksikköön. 

Voit myös tehdä lastensuojeluilmoituksen soittamalla palvelutarpeen arvioinnin yksikköön tai täyttämällä lomakkeen Lastensuojeluilmoitus.

Miten viranoimaisen tulee toimia mikäli on huolissaan lapsen hyvinvoinnista?

Lapsen turvallisen kasvun varmistamiseksi on tärkeää tarjota lapsille ja perheille tukea niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Lasten parissa työskentelevät henkilöt ovat velvoitettuja tekemään lastensuojeluilmoituksen mikäli ilmenee huoli lapsesta (Laki lastensuojelusta § 25).

Viranomaisena voit toimia seuraavasti:

1. Pyydä perhettä/lasta itse ottamaan yhteyttä palvelutarpeen arvioinnin yksikköön. 

2. Täytä lomake Arviointi sosiaalihuollon tuen tarpeesta, lapsi yhdessä lapsen/vanhempien kanssa ja lähetä se palvelutarpeen arvioinnin yksikköön. 

3. Mikäli huoltaja ei anna lupaa ottaa yhteyttä palvelutarpeen arvoinnin yksikköön on sinun velvollisuutesi tehdä lastensuojeluilmoitus. Voit ensin soittaa ja saada neuvontaa palvelutarpeen arvoinnin yksiköstä ja/tai lähettää lomakkeen Lastensuojeluilmoitus. Kerro perheelle, että sinulla on huoli lapsesta ja siksi otat yhteyttä lastensuojeluun.

4. Mikäli epäilet väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä tulee sinun tehdä rikosilmoitus poliisille sekä lastensuojeluilmoitus. Lasta suojellaksesi sinun ei pidä ilmoittaa vanhemmille ilmoituksista. 

Huoli syntymättömästä lapsesta

Jos lapsi ei ole vielä syntynyt tehdään Ennakollinen lastensuojeluilmoitus.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jälkeen?

Sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä lapseen/perheeseen ja yhdessä tehdään palvelutarpeen arviointi. Arviointi tulee olla valmis kolmen kuukauden kuluessa ja sosiaalityöntekijä tapaa aina lapsen voidakseen arvioida tilanteen. 

Sosiaaliviranomaisella on velvollisuus selvittää kaikki lastensuojeluilmoitukset.

Käsikirja

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 25.11.2020