Jälkihuolto Jatko

Huostaanoton ja kodin ulkopuolisen hoidon päätyttyä lapsella/nuorella on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuollon avulla nuorta tuetaan itsenäisyyteen esim. asumista, toimeentuloa, työtä ja opiskelua koskevissa asioissa. Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta.

Viimeksi muokattu 03.11.2020