Monimuotoinen perheterapia MDFT

Kenelle?

Monimuotoinen perheterapia eli MDFT on menetelmä teille, joiden on vaikeaa saada arki sujumaan 12 - 19 -vuotiaan nuorenne kanssa. Nuorta on ehkä vaikea saada lähtemään kouluun, koulutehtävät jäävät tekemättä ja ikätoverien kanssa tai perheenjäsenten kesken syntyy ongelmia. Olette ehkä huolissanne siitä, mitä nuori tekee vapaa-aikana ja miten hän oikein voi, tai teidän on vaikeaa luoda yhteys häneen.

Nuorena koet ehkä, että perheenjäsenesi eivät ymmärrä tai eivät kuuntele sinua, etkä tiedä, miten heidän kanssaan pitäisi puhua. Kodin säännöt ovat ehkä mielestäsi liian tiukkoja tai haluaisit, että perheessäsi olisi vähemmän riitoja.

Miksi?

Tutkimukset osoittavat, että perhe on nuorten tärkein ympäristö ja että toimivat perhesuhteet suojaavat nuoria vaikeuksilta tulevaisuudessa.

MDFT-menetelmän avulla koko perhe saa apua perheenjäsenten välisten suhteiden parantamiseen. Pyrimme myös löytämään ratkaisuja, jotka sopivat juuri teidän perheellenne. Autamme teitä tekemään yhteistyötä perheen ulkopuolisten järjestelmien, kuten koulun, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Miten työskentelemme?

MDFT-terapiassa tapaatte terapeutin enimmillään kolme kertaa viikossa, koska on osoittautunut, että moni-ongelmaiset nuoret saavat parhaan avun tiiviistä työskentelystä. MDFT-menetelmässä tukea annetaan rajal-lisena ajanjaksona, yleensä 4 - 7 kuukauden ajan. Päätämme tästä ajanjaksosta yhdessä perheen kanssa. Terapeutti toimii yhteyshenkilönänne ja voi auttaa teitä laajentamaan työskentelyä myös muille toimialoille.

Käyntejä järjestetään sekä kotona, koulussa että terapeutin vastaanotolla.

Lue lisää esitteestä MDFT perheterapia. 

Yhteydenotto

Hoito on maksutonta. Voitte ottaa yhteyden ja ilmoittautua itse tai pyytää lääkäriänne tai muuta koulun tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä laatimaan lähetteen, joka osoitetaan lasten ja nuorten psykiatriselle vastaanotolle.

Tiimissä työskentelemme me, terapeutit Johanna Hagström-Hietala, Monica Hällund-Myntti ja Sonja Hanhikoski-Sacklén sekä terapeutit ja menetelmäohjaajat Mervi Bro ja Sofie Ena.

Tavoitatte meidät lasten ja nuorten yksikön kansliasta, puh. 06 786 2151.

Menetelmä

MDFT on kehitetty 1980-luvulla Yhdysvalloissa ja se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi menetelmäksi sellaisten perheiden tukemisessa, joiden nuorilla on riippuvuus- ja käytösongelmia. Sekä nuoret itse, heidän perheensä että puolueettomat testit ovat osoittaneet toimintakyvyn parantuneen monilla eri osa-alueilla hoidon jälkeen. Lisäksi muutoksen vaikutukset säilyivät useita vuosia hoidon päättymisen jälkeen sen johdosta, että perhe oli ollut osallisena ja saanut välineitä ongelmien itsenäiseen käsittelyyn.

MDFT on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Vastaavia tuloksia on saatu Euroopassa ja myös Suomessa. Suomessa MDFT-menetelmää on käytetty vuodesta 2011.

MDFT sisältyy myös niihin menetelmiin, joita Suomessa suositellaan moniongelmaisten perheiden parissa työskentelyyn Kasvun tuki -tietolähteessä, johon on koottu tietoa työskentelymenetelmistä ja niiden vaikut-tavuudesta. 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Viimeksi muokattu 25.11.2020