Isyyden vahvistaminen

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella on lapsen äiti lapsen huoltaja. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde.

Vanhempien asuessa avoliitossa isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Ellei isyyttä voida tunnustaa neuvolassa, ilmoittaa maistraatti lastenvalvojille avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista, ja lastenvalvojat lähettävät sen perusteella vanhemmille tiedotekirjeen isyysselvityksen suorittamisesta.

Jos isyys on tunnustettu ennen lapsen syntymää, on isyys mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai muutoin niin haluttaessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle on mahdollista antaa isän sukunimi, ja isälle tulee elatusvastuu lapsesta. Lisäksi lapsi saa perintöoikeuden myös isään ja isän puoleisiin sukulaisiin. Jos isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus perhe-eläkkeeseen.

Äidillä ei ole enää nykyään oikeutta vastustaa lapsen isän selvittämistä. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Miehellä on kuitenkin oikeus tunnustaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys.

Jos isyys on epäselvä

Jos miehen isyys on epäselvä, otetaan DNA-näyte lastenvalvojan luona.

Jos isä on yhteistyöhaluton, voidaan äidin tai alaikäisen 17 vuotta täyttäneen lapsen halutessa suorittaa isyysselvittely käräjäoikeudessa. Lapsella, joka on täyttänyt 15 vuotta, on kuitenkin oikeus kieltää isyyden selvittäminen.

Lisätietoja lastenvalvojan sivuilla.

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 03.01.2020