Tietoa lastenneuvolasta

Lastenneuvola tarjoaa 0 - 6 -vuotiaiden lasten kasvun ja kehityksen seurantaa. Tuemme teitä vanhempien roolissanne lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja kasvun turvaamiseksi.

Terveydenhoitaja on sinua ja perhettäsi varten ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Voit keskustella luottamuksellisesti kaikista lapseen ja perheeseen liittyvistä asioista. Tuemme sinun ja perheesi terveyttä ja hyvinvointia. Terveydenhoitaja seuraa lapsen kehitystä ja lähettää hänet tarvittaessa eteenpäin esim. fysioterapiaan, lääkärille tai puheterapiaan.

Terveydenhoitaja antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatiman kansallisen rokotusohjelman mukaisia rokotuksia. Lue lisää Rokotusohjelma-sivulta.

Terveydenhoitajalla on keskeinen asema yhteydenpidossa muihin ammattilaisiin, esim. neuvolalääkäriin ja perhetyöhön. Tarjoamme myös ryhmätoimintaa, esim. Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmiä.

Lastenneuvolassa voidaan myös antaa lisätukea ja ohjausta perheille, joilla on erityistarpeita.

Tarjoamme lastenneuvolapalveluja kaikissa neuvolayksiköissämme.

Ryhmätoiminta

Lastenneuvolat järjestävät ryhmätoimintaa, josta perheesi saa lisätietoa neuvolakäynneillä.
Tällä hetkellä tarjoamme seuraavia ryhmiä

  • Vanhemmat ja lapsi -ryhmät
  • Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät

Maksut

Käynnit lastenneuvolassa ovat maksuttomia. Käynnit lasten poliklinikalla ovat makusullisia. 

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 21.01.2020