Päihde- ja riippuvuushoito

Voit ottaa yhteyttä Riippuvuushoitoklinikkaan mikäli sinua huollestuttaa oma tai läheistesi päihteidenkäyttö, pelaaminen tai muu riippuvuusongelma. Palvelua tarjotaan myös nuorille.

Avohoito on ensisijainen hoitomuoto.

Riippuuvuushoitoklinikalla tehdään hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmassa asetetaan tavoitteet hoidolle, hoito toteutetaan erilaisten terapiamenetelmien avulla.

Lue lisää riippuvuuksista Päihdelinkistä.

Sinulla on myös mahdollisuus arvioida tilannettasi erilaisten testien avulla.

Riippuvuus tarkoittaa ongelmaa, jolloin esim. pelaaminen tai päihteet valtaavat ajatukset niin etteivät muut asiat enään kiinnosta.

Riippuvainen ihminen jatkaa toimintaa tai aineen käyttöä ongelmista huolimatta.

Riippuvuus voi olla psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista.

Psyykkisessä riippuvuudessa haetaan nopeaa tyydytystä.

Mikäli riippuvuutta aiheuttava toiminta estyy ihminen ahdistuu ja hermostuu.

Fyysisessä riippuvuudessa vieroitusoreina ilmenee univaikeuksia, vapinaa ja hikoilua.

Sosiaalisessa riippuvuudessa ollaan riippuvaisia jostain ryhmästä, jolloin syntyy ryhmäpainetta aineen käyttöön.

Riippuvuus voi olla myös opittua ja perinnöllisillä tekijöillä on havaittu olevan jossain määrin merkitystä.

Viimeksi muokattu 25.10.2021