Seksuaaliterveys

Seksuaaliterveys on WHO:n määritelmän mukaan

fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila suhteessa seksuaalisuuteen. Se ei ole pelkästään sairauden tai vajaatoiminnan poissaoloa. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen. Se sisältää mahdollisuuden nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa.

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet kuuluvat ihmisoikeuksiin. Ihmisillä on sukupuolesta, rodusta, vam-maisuudesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisuudesta ja iästä riippumatta oikeus päättää kehostaan ja seksuaalisuudestaan altistumatta syrjinnälle, loukkauksille ja väkivallalle. Seksuaalioikeuksia ei ole kuitenkaan määritelty kansainvälisissä sopimuksissa, koska monet valtiot eivät ole tunnustaneet niitä ja niitä pidetään hyvin kiistanalaisina.

Viimeksi muokattu 25.11.2020