Lasten toimintaterapia

Koronavirus

Lasten toimintaterapiassa perheenne saa apua, kun lapsen kehitys on tai sen epäillään olevan viivästynyt hänen ikäänsä nähden. Lasten toimintaterapia on tarkoitettu 0 - 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lähetteen saaminen edellyttää käyntiä lääkärin, terveydenhoitajan, muun terapeutin tai psykologin vastaanotolla.

Toimintaterapia alkaa arviointijaksolla, jonka aikana selvittelemme lapsen tilannetta, valmiuksia ja taitoja. Tuemme lapsen kehitystä, suunnittelemme kuntoutusta, toteutamme terapioita ja ohjaamme perhettä, päiväkotia, koulua ja muita osapuolia. Terapia toteutetaan yksilöllisinä käynteinä tai ryhmäterapiana.

Mitä toimintaterapiassa kartoitetaan?

Toimintaterapiassa kartoitetaan esimerkiksi:

 • hienomotoriikkaa
 • käsien toimintakykyä
 • aistitoimintoja
 • hahmottamista
 • liikuntakykyä, koordinaatiota ja tasapainoa
 • päivittäisiä toimintoja (ADL)
 • keskittymistä
 • impulsiivisuutta
 • vuorovaikutusta ja viestintää
 • leikkiä ja sosiaalista kehitystä
 • kognitiivista kehitystä ja oppimista

Toimintaterapia on lapselle hauskaa ja haastavaa ja antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Suunnittelemme terapian yhdessä lapsen kanssa hänen kiinnostustensa mukaisesti. Menetelminä käytämme tavoitteellista leikkiä ja toimintaa, esim. liikuntaleikkejä, pelejä, rakentelua ja luovia toimintoja.

 

 

Lapselle


Hanna

Anne

Kun tulet sairaalan toimintaterapiaan, tapaat Annen tai Hannan. Me olemme lasten toimintaterapeutteja. Meidän kanssamme saat pelata pelejä, piirtää, leikkiä, jumpata, ratkoa pulmatehtäviä, koota palapelejä ja paljon muuta. Haluamme tietää, missä olet hyvä ja onko jotakin sellaista, joka on mielestäsi vaikeaa ja jota pitäisi harjoitella. Käymme ehkä myös koulussasi tai päiväkodissasi sinua tapaamassa.

 

Maksut

Käynnit ovat maksuttomia.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 26.11.2020