Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöitä myönnetään vaikeavammaiselle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkua ja muutoin selviytyä omassa asunnossa.

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Esimerkkeinä muutostöistä voidaan mainita ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen WC:n ja vesijohdon asentaminen, valojen muutostyöt siten että kontrastit lisääntyvät, kiinteiden kalusteiden, rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

Välineet ja laitteet

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, oveen asennetut laitteet ja hälytyslaitteet. Asunnon muutostöihin kuuluvista välineistä ja laitteista voidaan osa myöntää lainaksi.

Mikäli tarve on laajempaan peruskorjaukseen, ota yhteyttä kotikuntasi korjausavustuksesta vastaavaan henkilöön.

Viimeksi muokattu 18.01.2022