Henkilökohtainen avustaja

Mitä, Mihin, Kenelle, Työnantajamalli, Palvelusetelillä, Arvonlisäveroton palvelu, Asiakirjat

Mitä henkilökohtainen apu on?

Toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, joista henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi selviydy.

Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. 

Mihin henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa kotona ja kodin ulkopuolella:

  • Päivittäisissä toimissa
  • Työssä ja opiskelussa
  • Harrastuksissa
  • Yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • Sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta järjestää henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle silloin, kun huolenpitoa ei voida järjestää turvallisesti avopalveluiden turvin.

Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtainen avustaja myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toistuvasti toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toimistaan.

Toimintakyvyn aleneminen ei ole väliaikainen tai ohimenevä. Vammaisuus on seurausta pitkäaikaisesta tai etenevästä sairaudesta tai synnynnäisestä vammasta.

Pääosin tavanomainen iän myötä tuleva sairaus ja toimintakyvyn heikkeneminen ei ole henkilökohtaisen avun myöntämisen peruste.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää seuraavilla tavoilla

Henkilökohtaista apua järjestetään työnantajamallilla tai palvelusetelillä. Työnantajamalli tarkoittaa sitä, että olet itse työnantaja. Palveluseteli tarkoittaa sitä, että teet sopimuksen palveluntuottajan kanssa, jonka itse valitset alla olevasta luettelosta.

Sosiaali- ja terveysvirasto maksaa kaikki kulut työnantajamallissa ja palvelusetelissä. Jos toivot asiakkaana palveluita sosiaali- ja terveysviraston myöntämien palvelujen lisäksi, voit itse ostaa arvonlisäverottomia palveluita alla olevassa luettelossa olevilta palveluntuottajilta.

Asiakirjat

Nettisivu

Oletko palveluntuottaja?

  • Lue lisää palveluntuottajille tarkoitetuilta sivuiltamme Palvelusetelit
Viimeksi muokattu 26.05.2022