Henkilökohtainen avustaja

Mitä, Mihin, Kenelle, Työnantajamalli, Palvelusetelillä, Arvonlisäveroton palvelu, Asiakirjat

Mitä henkilökohtainen apu on?

Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, joista hän ei vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.

Vammaispalvelulain mukainen palvelu johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

Mihin henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa kotona ja kodin ulkopuolella:

  • Päivittäisissä toimissa
  • Työssä ja opiskelussa
  • Harrastuksissa
  • Yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • Sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta järjestää henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle silloin, kun huolenpitoa ei voida järjestää turvallisesti avopalveluiden turvin.

Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtainen avustaja myönnetään vaikeasti vammaiselle henkilölle joka tarvitsee toistuvasti toisen henkilön apua jotta henkilö selviäisi jokapäiväisistä toimistaan.

Toimintakyvyn aleneminen ei ole väliaikainen tai ylimenevä. Vammaisuus on seurausta pitkäaikaisesta tai etenevästä sairaudesta tai synnynnäisestä vammasta. 

Pääosin tavanomainen iän myötä tuleva sairaus ja toimintakyvyn heikkeneminen ei ole henkilökohtaisen avun myöntämisen peruste.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää seuraavalla tavalla

Henkilökohtaista apua järjestetään työnantajamallina tai palvelusetelillä. Työnantajamalli tarkoittaa sitä, että olet itse työnantaja. Palveluseteli tarkoittaa sitä, että teet sopimuksen palveluntuottajan kanssa, jonka itse valitset alla olevasta listasta.

Sosiaali- ja terveysvirasto maksaa kaikki kulut työnantajamallissa ja palvelusetelissä. Jos sinä asiakkaana toivot palveluita sosiaali- ja terveysviraston myöntämien palvelujen lisäksi, niin voit itse ostaa arvonlisäverottomia palveluita alla olevassa listassa olevilta palveluntuottajilta.

Asiakirjat

Voit kuunnella asiakirjoja tai avata pdf-muodossa

Nettisivu

Oletko palveluntuottaja?

  • Lue lisää palveluntuottajille tarkoitetuilta sivuiltamme Palvelusetelit
Viimeksi muokattu 30.10.2020