Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen läheistensä tukemista ja käytännön ohjausta.

Ohjaukseen voi kuulua arjen rakenteiden luominen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja aikakäsityksen tukeminen sekä tunteiden käsittely. Ohjausta voidaan antaa kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa sovitussa paikassa.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on tukea ja kehittää asiakkaan omia voimavaroja ja taitoja siten, että hän voi toimia yhteiskunnassa mahdollisimman tasa-arvoisesti ja itsenäisesti toimintaesteestään huolimatta.

Kuntoutusohjausta voidaan antaa henkilöille, joilla on jokin toimintaeste esim. ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, Downin oireyhtymä tai lievä kehityshäiriö / kognitiivinen vamma.

Kuntoutusohjausta haetaan lomakkeella Hakemus - Toimintarajoitteisen henkilön palvelutarve, joka lähetetään kunnan vammaishuollon sosiaalityöntekijälle. Lisätietojen saamiseksi voi myös ottaa yhteyden suoraan kunnan sosiaalityöntekijän.

 

Viimeksi muokattu 03.11.2020