Muut palvelut ja tukimuodot

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Sopeutumisvalmennus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena ja tarvittaessa se voidaan järjestää toistamiseen.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää korvausta hänen hankkimaansa välineeseen, koneeseen tai laitteeseen, jos hän tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta, suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoistaan liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Sosiaali- ja terveysvirasto voi myös lainata välineitä, koneita tai laitteita.

Erityisvaatetus

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää korvausta ylimääräisistä vaatekustannuksista, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, ettei henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Korvaus auton hankintaan tai tarvittaviin auton muutostöihin

Vaikeasti toimintarajoitteisilla henkilöillä on mahdollisuus hakea avustusta auton hankintakustannuksiin. Kustannukset korvataan jälkeenpäin kuittia vastaan. Kustannuksista voidaan korvata enintään puolet. Kustannusten tulee olla kohtuullisia auton hintaan ja varustetasoon nähden. Auton tulee soveltua sinun tarpeisiisi.

Auton hankintakustannusten korvaus ei ole subjektiivinen oikeus, joten kunnalla/kaupungilla on rajalliset resurssit korvauksen maksamiseen. On mahdollista, että avustusta ei voida myöntää, koska siihen ei ole talousarviovaroja.

Korvausta voi hakea ympäri vuoden lomakkeella "Hakemus - Toimintarajoitteisen henkilön palvelutarve".

Jos tarvitset vammasi vuoksi auton muutostöitä, esim. käsihallintaista kaasua ja jarrua, jatkettuja polkimia, kääntöistuinta ym., voit hakea niitä täyttämällä hakemuslomakkeemme. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus ja tarjous muutostöistä.

Viimeksi muokattu 20.05.2022