Omaishoito

Omaishoidosta on kyse silloin, kun omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotona. Omaishoidon tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai runsaasti hoitoa ja huolenpitoa suurimman osan vuorokaudesta. Omaishoidon tukea ei myönnetä henkilöille, jotka tarvitsevat apua lähinnä asiointiin kodin ulkopuolella ja kodinhoitoon.

Omaishoidon tuen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon

  • hoidettavan toimintakyky ja avun tarve
  • hoidon säännöllisyys
  • kotiympäristö
  • hoitajan voimavarat

Omaishoitoon kuuluu

  • hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen sekä kunnan kanssa tehtävä määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva omaishoitosopimus
  • hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut
  • hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoidon tukea haetaan erityisellä hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava todistus. Omaishoidon tukihakemusta käsiteltäessä tehdään kotikäynti hoidettavan luokse.

Omaishoidon tuen myöntämisperusta

Asiakirjat

Voit kuunnella asiakirjoja tai avata pdf-muodossa.

Lisätietoa

Omaishoidon tuki on hoitajalle veronalaista tuloa ja oikeuttaa eläketurvaan.

Viimeksi muokattu 24.01.2022