Päivä- ja työtoiminta

Työtoiminta

Työtoiminnan tarkoitus on antaa vammaisille henkilöille mahdollisuus osallistua avoimille työmarkkinoille ja olla osana työyhteisöä. Tavoitteena lisätä elämänlaatua, luoda mielekäs arki ja ylläpitää toimintakykyä.

Toiminnasta vastaa ohjaaja joka avustaa ja tukee sekä työntekijää että työnantajaa siten että työnteossa päästään käyntiin. Tämän jälkeen ohjaus on jatkuvaa ja muotoutuu tarpeen mukaisesti.

Työpaikat voivat sijaita sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla. Jos työskentelet työtoiminnassa sinulla ei ole työsopimusta työnantajan kanssa, vaan se on sosiaali- ja terveysviraston työtoimintaa.

Sosiaali- ja terveysvirasto maksaa työkorvauksen henkilölle tehdyistä työpäivistä kuukausittain. Työkorvaus on veroton työntekijälle eikä se vaikuta eläkkeen suuruuteen. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa työkorvauksen suuruuden ja sitä maksetaan vähintään 4h/työpäivä.

Kunta järjestää työtoimintaa myös Kårkullan palveluyksikössä, INTEK, ja paikka sieltä järjestetään yksilöllisen arvioinnin perusteella siihen varatut määrärahat huomioiden.

Toiminta järjestetään tarveharkintaa käyttäen ja on määrärahasidonnaista sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysvirasto on palvelua varten varannut talousarviossa määrärahoja. Jotta voi hakea sosiaali- ja terveysviraston järjestämään työtoimintaan on henkilön toimeentulona oltava eläke.

Hakemus tehdään lomakkeella ”Hakemus työtoimintaan”. Liitteeksi hakemukseen pyydetään eläkepäätös sekä lääkäri- tai muu lausunto terveydentilasta.

Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Sinulla voi olla oikeus päivätoimintaan mikäli työtoiminta ei ole sinulle soveltuvaa. Hakemus tehdään lomkkeella "Hakemus - Toimintarajoitteisen henkilön palvelutarve".

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 18.01.2022