Tukihenkilötoiminta ja perhehoito

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilö voi tarjota toimintarajoitteisille henkilöille mahdollisuuden aktiiviseen vapaa-aikaan. Tukihenkilö voi lähteä mukaan esim. ostoksille, tapahtumiin, konsertteihin, urheilutapahtumiin, elokuviin tai kahvilakäynnille. Tukihenkilö ei auta asioinnissa ja yhteydenpidossa viranomaisten kanssa.

Tukihenkilö voidaan myöntää kalenterivuodeksi kerrallaan, koska kyseessä ei ole subjektiivinen oikeus. Tukihenkilöä täytyy hakea vuosittain.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain tietyn summan palvelua varten.

Myönnettävien tuntien määrä on harkinnanvarainen ja tukihenkilö saa taloudellisen korvauksen. Palvelu on käyttäjälleen ilmaista.

Suosittelemme, että etsit itse henkilön, joka voi toimia tukehenkilönä, koska kunnalla/kaupungilla ei ole tarjota tukihenkilöitä.

Tukihenkilö myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Tukihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus.

Hakemus

Tukihenkilöä haetaan lomakkeella ”Hakemus – Toimintarajoitteisen henkilön palvelutarve”. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus.

Perhehoito

Vammaishuollon perhehoito on joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti järjestettävä jatkuva tai tilapäinen toimintamuoto. Perhehoito järjestetään yksityiskodissa, ja toimeksiantaja (sosiaali- ja terveysvirasto) ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen.

Vammaishuollossa annetaan tilapäistä perhehoitoa lapsille, joiden vanhemmat tarvitsevat lomitusta tai ovat tilapäisesti estyneitä huolehtimaan lapsesta. Perhehoitaja huolehtii lapsesta sovitun vuorokausimäärän kuukaudessa ja saa korvauksen sosiaali- ja terveysvirastolta.

Viimeksi muokattu 25.05.2022