Miljöhälsovård informerar

08.10.2021

Miljöhälsovårdens tillsynsplan för år 2020–2024 ska uppdateras inför år 2022. Tillsynsplanen är utformad i enlighet med det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för år 2020–2024. Planen gäller miljöhälsovårdens verksamhetsområde, som innefattar Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo.
Läs mera

24.08.2021

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnades på måndagen den 23 augusti 2021. Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in i tjänsten och kontrollera att uppgifterna om deras djurhållningsplats och djurhållning är uppdaterade. Man loggar in i tillämpningen på adressen http://epr.ruokavirasto.fi.
Läs mera

Jakobstads miljöhälsovård lovordas – tvåa i nationell jämförelse
25.02.2021

Jakobstad miljöhälsovård placerade sig på andra plats i den nationella jämförelsen årets tillsynsenhet. Med i utvärderingen var alla de kommunala miljöhälsovårdsenheter som använder det nationella kvalitetssystemet Laatunet. Den enda enhet som fick bättre vitsord än Jakobstad var Södra Karelen. Så här motiveras Jakobstads andra placering och hedersomnämnande:
Läs mera

Senast uppdaterad 24.02.2021