Miljöhälsovård informerar

30.07.2021

Hälsoinspektionen avråder fortsättningsvis från simning tillsvidare vid Lappfors och Ytteresse simplatser p.g.a. förhöjda bakteriehalter av enterokocker i vattenprov som tagits 21.07.2021, 26.07.2021 och 29.07.2021. Hälsoinspektionen har även tagit vattenprov från Kållby och Edsevö simplatser 29.07.2021. Dessa vattenprov visade på god badvattenkvalitet vid båda stränderna och därför råder inga restriktioner gällande simning vid Kållby och Edsevö simplatser. Hälsoinspektionen följer med läget vid de allmänna badstränderna längs med Esse å och tar vid behov nya vattenprov. Tilläggsuppgifter: T.f. chef för miljöhälsovården Maria Lassus-Jensen tfn 050-3708053 / Hälsoinspektör Mia Hautala tfn 050-3623479
Läs mera

30.07.2021

Under tiden 2.8. – 15.8.2021 är veterinärvården underbemannad, p.g.a. brist på vikarier. Det finns dagtid endast en veterinär tillgänglig i våra samarbetskommuner. Dagtid 2.8. – 6.8.2021 nås veterinären på telefonnummer: 050 033 7006 Dagtid 9.8. – 13.8.2021 nås veterinären på telefonnummer: 050 036 5511
Läs mera

22.07.2021

Miljöhälsovården har fått i uppdrag att fånga in förvildade katter och deras ungar i området runt vattentornet i Nykarleby. Invånarna i hela Nykarleby centrum uppmanas därför att hålla sina katter inomhus och/eller förse dem med halsband under tidsperioderna 26.-29.7.2021 och 2.-5.8.2021. Om er katt försvinner under dessa perioder så ta snabbt kontakt med Tuhnula hittedjursavdelning i Karby, tel.nr. 046 647 7975.
Läs mera

12.07.2021

THL meddelar att värmeböljan har ökat risken för allvarlig bakterieinfektion hos den som badar i Finlands kustvatten.
Läs mera

08.06.2021

Under sommaren 2021 (juni-juli) kommer veterinärbesöken för smådjur dagtid, att styras till kommunalveterinären i Jakobstad. Medan veterinärbesöken för produktionsdjur och hästar styrs till kommunalveterinärerna i Bennäs eller Nykarleby. Detta görs för att underlätta belastningen på veterinärpersonalen som är underbemannad pga. brist på vikarier.
Läs mera

Jakobstads miljöhälsovård lovordas – tvåa i nationell jämförelse
25.02.2021

Jakobstad miljöhälsovård placerade sig på andra plats i den nationella jämförelsen årets tillsynsenhet. Med i utvärderingen var alla de kommunala miljöhälsovårdsenheter som använder det nationella kvalitetssystemet Laatunet. Den enda enhet som fick bättre vitsord än Jakobstad var Södra Karelen. Så här motiveras Jakobstads andra placering och hedersomnämnande:
Läs mera

Senast uppdaterad 24.02.2021