Information till hobbyhönsägare

05.02.2021

Med tanke på det nyliga fallet med fågelinfluensa i Janakkala, Finland, vill Jakobstads miljöhälsovård påminna regionens invånare om kraven för hållning av fjäderfä.

  • Du som vill hålla fjäderfä, gör en anmälan om djurhållningen till Pedersöre landsbygdskansli. Anmälningsplikten gäller oavsett antal fjäderfä man ämnar hålla. Om du har redan gjort ett djurhållningsplatssignum för en annan djurart, ska du göra en ändringsanmälan om du planerar att börja hålla fjäderfä på samma plats.
  • För att förhindra smittspridningen av fågelinfluensa är det inte tillåtet att hålla fjäderfä utomhus mellan 8.2 och 31.5, om man inte gjort en skild anmälan om detta. Undantaget utegångsförbudet är djurparker, friflygning från duvslag samt inhägnade ratiter.
  • Om du vill hålla fjäderfä utomhus mellan 8.2 och 31.5, ska du göra en skriftlig anmälan om detta till kommunalveterinären eller tillsynsveterinären. Från anmälan ska framgå vilken fågelart man håller, hur många fåglar det är fråga om samt hur inhägnaden är uppbyggd för att skydda fjäderfäna mot vilda fåglar.
  • Inhägnaden för fjäderfä ska ha ett tak och vara täckt av ett finmaskigt nät eller på annat sätt konstruerad så att inte vilda fåglar kan ta sig in i inhägnaden. Foder och vatten ska placeras under tak eller inomhus så att vilda fåglar inte kan smutsa ner dessa med sin avföring.

Mer information fås från tillsynsveterinären, 050 370 8053

Gå till "Miljöhälsovård informerar"
Senast uppdaterad 24.02.2021