Avgifter Miljöhälsovård

Inom miljöhälsovården har utarbetats en taxa för hälsoinspektionen. Taxan har utarbetats på basen av timkostnaden för arbetsprestationen. Man har också uppgjort avgiftstabeller för inspektioner enligt olika lagar. Avgifterna kommer dock inte att täcka de faktiska kostnaderna för inspektioner och provtagningar.

Taxans uppbyggnad 2021

Om kommunala avgifter stadgas i följande lagar inom miljöhälsovården:

  • Livsmedelslagen (297/2021) § 73
  • Hälsoskyddslagen (763/1994) § 50
  • Tobakslagen (549/2016) § 91
  • Strålskyddslagen (592/1991) § 69
Senast uppdaterad 26.05.2022