Badvattenklassificering

Badvattenklassen för EU-badstränder fastställs efter varje badsäsong av hälsoinspektionen. Badvattenklassen grundar sig på undersökningsresultaten av badvattnet från de fyra föregående badsäsongerna, 2017-2020. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Kvalitetskraven för badvattnet uppfylls om badvattenklassen är åtminstone tillfredsställande.

Badvattenklassen symboliseras med utvalda symboler som bestämts av EU- kommissionen. I tabellen nedan ses den senaste utförda klassificeringen av badvatten, med symbol.

Förklaringstabell
Tre  stjärnor Utmärkt badvattenkvalivitet
Två  stjärnor Bra badvattenkvalivitet
En    stjärna Tillfredsställande badvattenkvalivitet
Inga stjärnor Dålig badvattenkvalivitet
Badstrand Klassificering 2020

Kittholmen

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Fäboda Caféstrand

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Lillsand

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Andra sjön

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Storsand (Nykarleby)

pictogram 3 utmaerkt

Badvattenklassificeringen 2020 visar att Kittholmens badstrand, Lillsand badstrand och Fäboda caféstrand i Jakobstad samt Andra sjöns simstrand och Storsand simstrand i Nykarleby har utmärkt badvattenklass. 

Länkar

 

Senast uppdaterad 17.02.2021