Badvattenklassificering

Badvattenklassen för EU-badstränder fastställs efter varje badsäsong av hälsoinspektionen. Badvattenklassen grundar sig på undersökningsresultaten av badvattnet från de fyra föregående badsäsongerna, 2013-2016. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Kvalitetskraven för badvattnet uppfylls om badvattenklassen är åtminstone tillfredsställande.

Badvattenklassen symboliseras med utvalda symboler som bestämts av EU- kommissionen. I tabellen nedan ses den senaste utförda klassificeringen av badvatten, med symbol.

Förklaringstabell
Tre  stjärnor Utmärkt badvattenkvalivitet
Två  stjärnor Bra badvattenkvalivitet
En    stjärna Tillfredsställande badvattenkvalivitet
Inga stjärnor Dålig badvattenkvalivitet
Badstrand Klassificering 2016

Kittholmen

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Fäboda Caféstrand

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Lillsand

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Andra sjön

Tre stjärnor, utmärkt badvattenkvalitet

Storsand (Nykarleby)

Två stjärnor, bra badvattenkvalitet

Badvattenklassificeringen 2016 visar att Kittholmens badstrand, Lillsand badstrand och Fäboda caféstrand i Jakobstad och Andra sjöns simstrand i Nykarleby har utmärkt badvattenklass. Storsands badstrand i Nykarleby har bra badvattenklass. Badvattenklassen har förbättrats sedan 2015 vid Andra Sjön simstrand (från bra till utmärkt) och vid Storsand simstrand (från tillfredsställande till bra). 

Länkar

 

Senast uppdaterad 03.05.2018