Badvattenprofiler

Hälsoinspektörerna har gjort upp badvattenprofiler för 5 st. badstränder som klassas som stora allmänna badstränder. Badvattenprofilen är ett dokument beskriver badstrandens och badvattnets egenskaper och risker. Att badvattenprofiler skall göras stadgas i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008. Badvattenprofilen har uppgjorts i samarbete med kommunernas tekniska avdelningar, miljövårdsmyndigheten samt vatten- och avloppsverken.

Följande stränder faller inom tillämpningsområdet för förordning 177/2008:

- Kittholmens badstrand, Gamla hamn i Jakobstad, karta
- Fäboda caféstrand, Jakobstad, karta
- Lillsands badstrand, Jakobstad, karta
- Storsands badstrand, Nykarleby, karta
- Andra sjöns badstrand, Nykarleby, karta

Länkar

 

 

Senast uppdaterad 20.08.2021