Badvattenresultat

Kontrollera badvattenresultaten vid din favoritstrand. Badvattenresultat för badsäsongen 2021 publiceras vartefter de blir klara. De första proven tas i början av juni.

Badvattnen övervakas under badsäsongen, som pågår mellan 15.6 och 31.8. Prover tas tre gånger per säsong vid mindre stränder och fyra gånger vid de stora, s.k. EU-stränderna.

Provtagningsdagarna fördelas jämnt över hela badsäsongen. Ett prov tas före badsäsongen inleds och resterande prov tas så att intervallet mellan provtagningsdagarna inte överstiger en månad. Badvattenresultaten publiceras på denna sida i kommunvisa tabeller.

Badvattenresultat 2021

Sammanställning över badvattenresultat 2021

Badvattenresultat 2020

 Sammanställning över badvattenresultat 2020

Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

Länkar

 

 

Senast uppdaterad 27.08.2021