Bassänger

Gemensamt för badbassänger är att vattnet kontinuerligt måste renas från smuts, partiklar och bakterier. Rening krävs för att man inte ska riskera att bli sjuk av att bada och förhindra att smitta sprids med badvattnet.

Vi sköter om att myndighetsprover tas av bassängvattnet och gör inspektioner av de hygieniska förhållandena. Dessutom ska den som underhåller anläggningen genom driftskontroll dagligen kontrollera att vattenbehandlingen fungerar som den skall.

Verksamhetsidkare skall anmäla om ibruktagande av en badbassäng för allmänt bruk. Anmälningsblanketter finns på vår blankettsida.

Verksamhetsidkare kan ta kontakt vid

  • planering av en allmän badanläggning eller bassäng
  • väsentliga ändringar i verksamheten

Som invånare kan du ta kontakt när

  • det finns misstanke om att badvattnet är förorenat
  • en badinrättning kontinuerligt är dåligt städad eller annars ohygienisk

Länkar

Senast uppdaterad 17.02.2021