Cyanobakterier (blågröna alger)

Cyanobakterier (blågröna) alger ökar i allmänhet under sensommaren, det varma, lugna och näringsrika vattnet främjar algernas tillväxt. Små mängder alger ser ut som pollenkorn och är gula eller gröna. Stora mängder alger färgar vattnet grönt och tjocka alganhopningar bildas, så kallade algblomningar. Det är svårt att kunna förutse och kontrollera mängden cyanobakterier eftersom de transporteras med vind och sjögång, mängden kan variera från dag till dag och till och med från timme till timme.

En stor del av de cyanobakterierna producerar gifter och därför är det skäl att undvika bad vid förekomst av cyanobakterier. Människors känslighet för symtom orsakade av cyanobakterier varierar betydligt, vanliga symptom är hudutslag, mag-tarmbesvär, illamående, huvudvärk och ögonbesvär.

Med vattenglas- och käpptest kan man på ett enkelt sätt identifiera cyanobakterier (blågröna alger) i vattnet.

Vattenglastestet:

 • Ta upp vatten som innehåller alger i ett genomskinligt kärl.
 • Låt vattnet stå stilla en stund.
 • Ifall algerna flyter upp till ytan kan man anta att det är cyanobakterier i vattnet. Detta beror på att cyanobakterier har gasblåsor i cellerna vilket ökar algernas yta och gör dem flytande.

Käpptestet: 

 • Man kan prova på algmassan med hjälp av en käpp.
 • Om massan löses upp och bildar små partiklar, handlar det troligen om cyanobakterier.
 • Om algerna blir hängande på käppen, handlar det om något annat än cyanobakterier.

Rikliga förekomster av cyanobakterier (blågröna alger) bör tas på allvar.

 • Simma inte i vatten som innehåller rikligt med cyanobakterier.
 • Håll barn och husdjur borta från stranden vid observation av cyanobakterier.
 • Svälj inte vatten med cyanobakterier.
 • Använd inte vatten med cyanobakterier som tvätt- eller bastuvatten.
 • Använd inte vatten med cyanobakterier som dricks- och bevattningsvatten eller vid matlagning (gifterna försvinner inte vid kokning av vattnet)


Anmäla dina algobservationer
Algobservationer på sjö- och havsområden kan sparas i Järviwiki-tjänstens www-sidor, där observationerna syns på en riksomfattande karta över algsituationen.

Länkar

 

 

Senast uppdaterad 17.02.2021