Blågröna alger

Blågröna alger - cyanobakterier

Blågröna alger ökar i allmänhet under sensommaren, det varma, lugna och näringsrika vattnet främjar algernas tillväxt. Små mängder alger ser ut som pollenkorn och är gula eller gröna. Stora mängder alger färgar vattnet grönt och tjocka alganhopningar bildas, så kallade algblomningar. Det är svårt att kunna förutse och kontrollera mängden blågröna alger eftersom de transporteras med vind och sjögång, mängden kan variera från dag till dag och till och med från timme till timme.

En stor del av de blågröna algerna producerar gifter och därför är det skäl att undvika bad vid förekomst av blågröna alger. Människors känslighet för symtom orsakade av blågrönalger varierar betydligt, vanliga symptom är hudutslag, mag-tarmbesvär, illamående, huvudvärk och ögonbesvär.

Med vattenglas- och käpptest kan man på ett enkelt sätt identifiera blågröna alger i vattnet.

Vattenglastestet:

 • Ta upp vatten som innehåller alger i ett genomskinligt kärl.
 • Låt vattnet stå stilla en stund.
 • Ifall algerna flyter upp till ytan kan man anta att det är blågröna alger i vattnet. Detta beror på att blågröna alger har gasblåsor i cellerna vilket ökar algernas yta och gör dem flytande.

Käpptestet: 

 • Man kan prova på algmassan med hjälp av en käpp.
 • Om massan löses upp och bildar små partiklar, handlar det troligen om blågröna alger.
 • Om algerna blir hängande på käppen, handlar det om något annat än blågröna alger.

Rikliga förekomster av blågröna alger bör tas på allvar.

 • Simma inte i vatten som innehåller rikligt med blågröna alger.
 • Håll barn och husdjur borta från stranden vid observation av blågröna alger.
 • Svälj inte vatten med blågröna alger.
 • Använd inte vatten med blågröna alger som tvätt- eller bastuvatten.
 • Använd inte vatten med blågröna alger som dricks- och bevattningsvatten eller vid matlagning (gifterna försvinner inte vid kokning av vattnet)


Anmäla dina algobservationer
Algobservationer på sjö- och havsområden kan sparas i Järviwiki-tjänstens www-sidor, där observationerna syns på en riksomfattande karta över algsituationen.

Länkar

 

 

Senast uppdaterad 04.05.2020