Ansvarsfull katthållning

Ge din katt vad den behöver i sitt eget hem

 • Genom att ge katten kärlek, värme, stimulans och ett gott hem inomhus ger du katten en god känsla för var den hör hemma. Kom också ihåg att katten inte är en leksak, utan en familjemedlem.
 • Vi rekommenderar att katten får mat på regelbundna tider och minst två gånger om dagen. Rent dricksvatten skall alltid finnas tillgängligt.
 • Håll katten inomhus under största delen av dagen. Katten skall inte vistas utomhus långa tider.
 • Kom ihåg att du inte ska mata främmande katter eller släppa in dem i ditt hem. Katter ska matas enbart i sitt eget hem, annars vet de inte var de hör hemma.

Se till att din katt inte bidrar till oönskade kattungar

 • En kastrerad/steriliserad katt bidrar inte till oönskade kattungar. En osteriliserad hona kan få upp till 120 kattungar under sin livstid.
 • En kastrerad/steriliserad katt mår bättre, blir lugnare och mer lekfull.
 • Du minskar också risken att katten försvinner eller är borta i långa perioder. Det i sin tur ökar sannolikheten att katten klarar sig undan sjukdomar, skador eller att bli överkörd.

Håll din katt på din egen gård

 • Lär katten redan som liten att göra sina behov på en särskild plats i din trädgård eller i en kattlåda inomhus. Din katt bör inte orsaka olägenheter iform av lukt och andra hygieniska problem för andra än för dig själv som djurets ägare.
 • Har du en stor gårdsplan kan det vara möjligt att bygga en stor rastgård i trädgården. Rastgården skall vara utrustad med klätter- och klösanordningar.
 • Kom ihåg att katten är ett rovdjur, som kan tömma ett helt bostadsområde på småfåglar om den får röra sig fritt.
 • Förse katten med dina kontaktuppgifter på ett ändamålsenligt halsband. En skygg och ovårdad katt som dessutom saknar halsband kan betraktas som herrelös, fångas in och i värsta fall avlivas.

Låt inte katterna bli för många

 • Varje katt har ett eget revir som den försvarar. Om katterna är många uppstår det lätt konflikter katter emellan, varvid riv- och bitsår kan uppstå. Veterinärhjälp kan därmed behövas.
 • När katterna är många finns det större risk för att du inte hinner ta hand om alla tillräckligt väl, vilket kan leda till att katterna förvildas och i värsta fall till djurskyddsbrott.
 • I stadsmiljö borde man inte hålla fler än maximalt 3 – 4 katter. Kom ihåg att du aldrig skall hålla fler katter än du klarar av att sköta på ett bra sätt. det är på ditt eget ansvar som kattägare att se till att din katt mår bra och inte orsakar olägenheter för dina grannar.

Länkar

 

 

Uppdaterad 29.3.2018

Senast uppdaterad 02.07.2020