Djurvård

Miljöhälsovården erbjuder veterinärtjänster för nejdens (Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo) produktions- samt sällskapsdjur. Mottagning sker vardagar under tjänstetid samt i akuta fall under dygnets övriga tider. Telefonrådgivning och tidsbeställning vardagar kl. 8-9. Övriga tider ges rådgivning enbart i akuta fall.

Sällskapsdjuren tas för det mesta emot på mottagningarna, emedan veterinären besöker produktionsdjuren och andra större hobbydjur (typ häst) där djuren finns.

I nejden finns tre mottagningar som upprätthålls av veterinärer: Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Därutöver finns på området skild tillsynsveterinär och hygienikerveterinär.

Information gällande tillgängligheten av kommunala veterinärtjänster under tiden 2.8-15.8.2021

Under ovan nämnda tid är veterinärvården underbemannad, p.g.a. brist på vikarier. Det finns dagtid endast en veterinär tillgänglig i våra samarbetskommuner.

Dagtid 2.8. - 6.8.2021 nås veterinären på telefonnummer: 0500 337 006

Dagtid 9.8. - 13.8.2021 nåd veterinären på telefonnummer: 0500 365 511

Vi önskar att kunder med ärenden som inte är av brådskande art, väntar med att ta kontakt tills den 16.8.2021, då vi åter har normal bemanning. Vi hoppas våra kunder har förståelse för den besvärliga situationen.

Veterinärjour mellan kl. 15:00 - 08:00 och journumret är: 0600 399 700. OBS! Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdoms- eller olycksfall som inträffat under jourtid.

Länkar

 

Senast uppdaterad 30.07.2021