Hälsoskydd

Hälsoskyddet regleras av hälsoskyddslagen. Syftet med hälsoskyddslagen är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet. Med sanitär olägenhet avses i denna lag en sjukdom som kan konstateras hos människan, en annan hälsostörning eller förekomsten av en sådan faktor eller omständighet, som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.

I livsmiljön kan hälsan påverkas av bl.a. buller, föroreningar i luften, radon, skadliga kemiska ämnen, mikrober, virus, temperaturförhållanden, lukt, rök samt exponering för UV-strålning. Dessa exponeringar som härstammar ur miljön kan påverka hälsan via luften, hudkontakt, livsmedel, dricksvatten, badvatten eller någon annan faktor.

Tilläggsuppgifter:

 

 

Senast uppdaterad 04.05.2020