Inomhusmiljö

Din hälsa och inomhusmiljön där du bor påverkas av flera olika saker, till exempel hur god luftkvaliteten är. Enligt hälsoskyddslagen (763/1994) skall bostäder och andra utrymmen inomhus beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, ljus, strålning och övriga motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i bostaden eller utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet. I bostäder och andra vistelseutrymmen får heller inte finnas djur eller mikrober i en mängd som medför risker för hälsan.

Vid en inspektion kan hälsoinspektören utföra olika mätningar och ta prover antingen av inomhusluften eller direkt av material och ytor. Hälsoinspektören avgör vilka typer av mätningar och provtagningar som är nödvändiga. Mätningarna kan vara bl.a. mikrobprov av inomhusluften, materialprov, ytprov, bestämning av inomhusluftens formaldehydhalt och koldioxidhalt, os, organiska gaser (VOC) eller fibrer.

Tilläggsinformation

 

 

Senast uppdaterad 06.11.2020