Livsmedel

Syftet med livsmedelstillsynen är att trygga livsmedelssäkerheten så att konsumenten skyddas mot hälsorisker och ekonomiska förluster förorsakade av livsmedel.

Hälsoinspektörerna gör inspektioner och tar prover i förebyggande syfte i livsmedelslokaler. Vi arbetar riskbaserat med konsumentens bästa för ögonen. Detta betyder att vissa lokaler och företagare besöks oftare medan andra verksamheter som medför lägre risk för konsumenten besöks mera sällan.

Inspektionsresultaten publiceras via OIVA-systemet.

Som invånare kan du ta kontakt om

  • tilläggsuppgifter om livsmedelstillsynen
  • klagomål på livsmedel eller verksamheter inom livsmedelsbranschen
  • misstanke om matförgiftning

Tilläggsinformation

 

 

Senast uppdaterad 10.08.2020