Egenkontroll

Med en god och genomtänkt egenkontroll kan du få säkrare livsmedel, minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. Egenkontroll är ett lagstadgat krav för aktörer inom livsmedelsbranschen. Det är alltid verksamhetsidkaren som ansvarar för sina livsmedels säkerhet. 

Du som företagare skall själv göra upp en skriftlig egenkontrollplan och du kan själv välja hur du lägger upp din egenkontrollplan. För att vara säker på att du tar med vad du behöver i planen kan du ta hjälp av våra egenkontrollanvisningar för:

Egenkontrollplanen skall finnas tillhands vid inspektioner av livsmedelslokaler. Det är också möjligt att sända in den för utvärdering till oss mot en utvärderingsavgift.

Länkar

 

Senast uppdaterad 14.01.2021