Oiva-smilisar

Oiva är ett system för publicering av inspektionsresultaten, som koordineras och upprätthålls av Livsmedelsverkets hemsidor.

Oiva förenhetligar inspektionsrutinerna, eftersom inspektörerna på olika håll i Finland utför inspektioner utgående från samma bedömningsanvisningar. Inspektionerna blir mer inriktade och snabbare och det understryks att inspektionerna bygger på riskerna. Inspektionerna görs också i regel utan förhandsanmälan. Sakerna som inspekteras i företagen förblir de samma också då inspektioner görs enligt Oiva.

Vem som helst kan kontrollera Oivarapporterna på Oivasprojektets webbsida och de finns också uppsatta synligt i företagens livsmedelslokaler.

Senast uppdaterad 10.08.2020