Utomhusförsäljning

Med utomhusförsäljning av livsmedel avses här servering, försäljning eller annan överräckning av livsmedel som sker utomhus eller inomhus vid större evenemang, t.ex. mässor, marknader eller konserter.

Förhållandena vid utomhusförsäljning övervakas av hälsoinspektionen. Vi gör inspektioner och tar prover regelbundet eller projektmässigt vid mobila försäljningsställen.

Utomhusförsäljning av livsmedel berörs av en i livsmedelslagen § 13 stadgad anmälningsplikt och en i § 15 a stadgad informeringsplikt.

Verksamhetsidkare skall ta kontakt vid

  • professionell försäljning från mobila försäljningsställen inom området Jakonstad, Pedersöre, Nykarleby eller Larsmo, använd blanketten Anmälan om utomhusförsäljning av livsmedel
  • funderingar på om din verksamhet är anmälningspliktig eller ej, kontrollera med detta flödesschema och exempeltabell
  • planer på att starta verksamhet från en mobil livsmedelslokal
  • funderingar på vilka krav som gäller livsmedelsförsäljning utomhus

Som invånare kan du ta kontakt när

  • du misstänker matförgiftning
  • du har frågor om tillsyn eller krav på mobila livsmedelslokaler

Tilläggsinformation

 

 

Senast uppdaterad 10.08.2020