Projekt

Hälsoinspektionen utför varje år flera olika projekt inom tillsynsområdet. Projekten bestäms varje år i samband med uppgörande av tillsynsplanen. Vissa projekt kan vara utav brådskande karaktär och planeras därför inte i förväg.

2016

 1. Salladsbarer

  Hygienen vid matbutikernas salladsbufféer kartlades genom produktprov, ytprov samt kontrollering av temperaturen. Eget projekt

 2. Äldreomsorg

  14 serviceenheter med vård och omsorg dygnet runt granskades. Av dessa är åtta kommunala enheter och sex är privata. Eget projekt.

 3. Skivade ostar

  Salmonella och Listeria monocytogenes hänför sig till patogener som orsakar matförgiftning. I projektet kartläggs förekomsten av bakterierna i förpackade skivade ostar. Riksomfattande projekt

2015

 1. Hygienguide

  Det är bevisat att barn i dagvård, speciellt barn under tre år, ofta insjuknar i smittosamma sjukdomar. Genom dagliga effektiva hygienrutiner kan barnens smittosamma sjukdomar förebyggas och minskas. Eget projekt.

  Läs mera i:

2014

 1. Ursprungsmärkning

  Livsmedelsbutikerna i Jakobstadsregionen granskas regelbundet av hälsoinspektionen. Under en normal inspektion fokuseras det vanligen inte på frukternas och grönsakernas ursprungsmärkning. Eget projekt.

Senast uppdaterad 04.05.2020