Tillsynsplan

En lagstadgad tillsynsplan för miljöhälsovården uppgjordes för åren 2020-2024. Tillsynsplanen behöver uppdateras årligen eftersom antalet objekt förändras och tyngdpunktsområdena preciseras. För planmässiga inspektioner uppbärs en avgift enligt den godkända taxan.

Den uppdaterade tillsynsplanen godkändes av övervakningssektionen 19.12.2019 § 24.

Tillsynsplan består av en allmän del samt 3 bilagor

Veterinärvårdens tillsynsplan och bilagor

Tillsynsplanen utvärderas årligen

Senast uppdaterad 26.05.2021