Tillsynsplan

Tillsynsplan för år 2019 uppdateras. Vill du påverka planen, kontakta chefen för miljöhälsovård, Marit Björkstrand, tfn 06-7861557, marit.bjorkstrand@jakobstad.fi.

En lagstadgad tillsynsplan för miljöhälsovården uppgjordes för åren 2015-2019. Tillsynsplanen behöver uppdateras årligen eftersom antalet objekt förändras och tyngdpunktsområdena preciseras. För planmässiga inspektioner uppbärs en avgift enligt den godkända taxan.

Den uppdaterade tillsynsplanen för år 2018 godkändes av övervakningssektionen 14.12.2017 § 21.

Tillsynsplanen består av en allmän del samt 3 bilagor. Bilagorna är som följer:

Uppdaterad tillsynsplan 2018 för veterinärvården samt bilagor för tillsynsplan.

Den uppdaterade tillsynsplanen för år 2018 godkändes av övervakningssektionen 14.12.2017 § 22.

Tillsynsplanen utvärderas årligen.

Senast uppdaterad 21.11.2018