Tobak

Avsikten med tobakstillsynen är att förhindra hälsorisker och olägenheter orsakade av tobaksrök. Tobakslagens mål är att sträva mot minimerad exponering mot tobaksrök hos befolkningen samt minska risken att minderåriga börjar röka.

Vi gör inspektioner som omfattar kontroll av försäljningens lagenlighet och dess egenkontroll samt kontroller av att rökningsförbud efterföljs.

Lagens huvudpunkter

  • tobaksrökning är förbjuden i offentliga lokaler
  • tobaksrökning är förbjuden i alla restauranger och serveringsutrymmen
  • tobaksprodukter och rökdon får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år

Verksamhetsidkare skall ta kontakt vid


Alla invånare kan ta kontakt vid

  • misstanke om att tobak säljs till minderåriga
  • ofrivillig exponering mot tobaksrök i våningshus eller motsvarande

Länkar

 

Senast uppdaterad 10.08.2020