Vår värdegrund

Vision

Vår vision är att trygga en hälsosam livsmiljö för invånarna i våra samarbetskommuner. Våra insatser riktas till de områden där behoven är som störst. Vårt arbete kännetecknas av engagemang och hög kvalitet samt en strävan mot ständig förbättring.

Värdegrund

1. Engagemang
Vi är engagerade i vårt arbete. Detta betyder att var och en är självdriven i sitt arbete och tar själv ansvar för sina arbetsuppgifter och dess kvalitet. Engagemanget innebär även att vi visar intresse och är lyhörda både mot våra kunder och varandra.

2. Kvalitet
Vårt arbete skall utföras på ett kvalitativt och etiskt sätt. Detta betyder att vi är eftertänksamma och utför hellre en arbetsuppgift noggrant och omsorgsfullt än hastigt och ogenomtänkt.
Vi skapar system och skriftliga anvisningar för hur vårt arbete utförs. I slutändan bidrar detta till att kunder och medarbetare behandlas jämlikt. Genom ett systematiskt och enhetligt arbetssätt skapar vi även trovärdighet och förtroende hos våra kunder och medarbetare.
Vi skall bemöta alla kunder och varandra på ett sakligt och rättvist sätt.

3. Förbättring
Vi är positiva till utveckling av vårt arbete som leder till förbättringar. Detta betyder att vi är öppna för feedback från kunder, kommuninvånare och varandra.
Vi betraktar utveckling av arbetet som en naturlig del av våra arbetsuppgifter.
Vi förbättrar själva vår yrkesskicklighet genom att aktivt införskaffa behövlig kunskap och delta i fortbildningsdagar.

 

 

Senast uppdaterad 04.05.2020