Personalförvaltning

Personalförvaltningen finns till för social- och hälsovårdsverkets personal och sköter om personalfrågor och rekrytering. Personalfrågor kan t.ex. vara löneärenden, pensionsärenden, annonsering av tjänster, cirkulär till personalen, blanketter och guider. Vårt kansli hittar du på Skolgatan 25 - 27, C-trappan. Karta
 
Social- och hälsovårdsverkets personalchef, en administrativ sekreterare, en utbildningsplanerare och vikariebanken hör till personalförvaltningen. 
 
Vi samarbetar med staden Jakobstads personaldirektör och stadens personalbyrå. Lönetjänster köps av Mico Botnia Ab.   
 
Personalförvaltningens blanketter, cirkulär, guider, handböcker, anvisningar mm. finns i staden Jakobstads Intra dit personalen loggar in.  

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 10.08.2020