Social- och hälsovårdsförvaltning

Förvaltningen koordinerar social- och hälsovårdsverkets administrativa uppgifter samt bereder och verkställer social- och hälsovårdsnämndens beslut. 

Med förvaltning arbetar social- och hälsovårdsdirektören, en kanslisekreterare och en administrativ sekreterare.

Social- och hälsovårdsdirektören är chef för social- och hälsovårdsverket, ansvarar för budgeten samt leder, samordnar och utvecklar verksamheten tillsammans med social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp. Dessutom finns ledningsgrupper inom olika verksamhetsområden.

Vårt kansli hittar du på Skolgatan 25 - 27 C i Jakobstad. Ingång från gården.
Karta

På vårt kansli hittar du mötesrummet Fenix.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 10.08.2020