Utbildningsplanerare

Utbildningsplaneraren planerar fortbildning för personalen utgående från både den enskilda arbetstagarens och organisationens utbildningsbehov. Målet är att säkerställa och utöka kunnandet hos personalen.

Med fortbildning kan vi förbättra kvaliteten på servicen, patientsäkerheten, kundbelåtenheten och utveckla verksamheten. Med fortbildning främjar vi också personalens arbetsmotivation, belåtenhet med arbetet och välmåendet.

Vi följer social- och hälsovårdsministeriets förordning 1194/2003 gällande fortbildning.

Utomstående har tillgång till vissa av våra kurser och tillhörande föreläsningsmaterial, som arkiveras ett år.

Personalens utbildningar och tillhörande material finns i stadens Intra.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 10.08.2020