Huvudprocesser och servicekedjor

Social- och hälsovårdsverket har fyra huvudprocesser, som beskriver verkets primära uppgifter. Utöver dessa finns servicekedjor. En servicekedja är en gemensam överenskommelse om hur vi ordnar undersökningar, vård, rehabilitering och service för våra patienter/klienter/kunder. Servicekedjan klarlägger arbetsfördelningen - var och vem som utför åtgärderna/servicen. 

Målet med servicekedjorna är att vården/servicen sker smidigt och koordinerat för klienterna. 

I våra servicekedjor kan det finnas länkar, som leder till interna dokument och är tillgängliga endast för personalen.

Social- och hälsovårdsverkets huvudprocesser

Huvudprocesser för olika klientgrupper

Processer

Servicekedjor

Senast uppdaterad 17.05.2021