Ledningsgrupp för barn, unga och familjer

Ledningsgruppen för barn, unga och familjer leder verksamheten.

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

- Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
- Kontaktperson för medicinsk forskning

Carola Lindén
Chef för socialomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Maria Aho
Enhetschef för vuxensocialarbete
Vuxensocialarbete
Strengbergsgatan 1
Pb 111, 68601 Jakobstad

Carita Blomström
Enhetschef för familjeservicecentralen
Enheten för familjetjänster

Markus Granholm
Överläkare
Överläkare i barnsjukdomar

Anne Hynynen
Överskötare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsområden
- Avdelning 2 för avancerad rehabilitering
- Barn- och mödrarådgivning
- Barn- och ungdomsenheten (avdelning, pkl, barnen hemvård och barnsjukhus)
- Fysiatriska polikliniken, neurologiska polikliniken
- Inköp & lager
- Linneförrådet
- Läkemedelscentralen
- Mental- och beroendevård
- Rehabiliteringens serviceenhet
- Smärtrehabilitering
- Instrumentvård

Rasmus Isomaa
Verksamhetsledare
Fredrikakliniken

Pia Kotanen
Ledande socialarbetare för barnskyddet
Enheten för familjetjänster

Anne Pirttimaa
Psykolog, familjepsykoterapeut, teamledare
Psykiatrisk mottagning för barn och unga

Katarina Rauhala
Socialarbetare
Omsorg om funktionshindrade, service 0 - 21 år
- Pedersöre och Nykarleby
- Stöd för närståendevård

Telefontid
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8 - 9

Susann Rintamäki
Ledande familjehandledare
Enheten för familjetjänster

Yvonne Sundström
Ansvarig hälsovårdare
Larsmo och Pedersöre rådgivningar, skolhälsovård
- Administrativa ärenden

Jeanette Wargh
Avdelningsskötare
Barn- och ungdomsavdelning
Barn- och ungdomspoliklinik
Hemsjukhus för barn och unga
Barnastmaskötare

Ulla-Stina Rautamo fungerar som sekreterare. 

Senast uppdaterad 15.10.2019