Ledningsgrupp för barn, unga och familjer

Ledningsgruppen för barn, unga och familjer leder verksamheten.

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

- Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
- Kontaktperson för medicinsk forskning

Carola Lindén
Chef för socialomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Maria Aho
Socialarbetare
Barnskyddsenheten

Carita Blomström
Enhetschef för familjeservicecentralen
Enheten för familjetjänster

Markus Granholm
Överläkare
Överläkare i barnsjukdomar

Anne Hynynen
Överskötare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsområden
- Avdelning 2 för avancerad rehabilitering
- Barn- och mödrarådgivning
- Barn- och ungdomsenheten (avdelning, pkl, barnen hemvård och barnsjukhus)
- Fysiatriska polikliniken, neurologiska polikliniken
- Inköp & lager
- Linneförrådet
- Läkemedelscentralen
- Mental- och beroendevård
- Rehabiliteringens serviceenhet
- Smärtrehabilitering
- Instrumentvård

Rasmus Isomaa
Verksamhetsledare
Fredrikakliniken

Pia Kotanen
Ledande socialarbetare för barnskyddet
Enheten för familjetjänster

Katarina Palo
Ansvarig hälsovårdare
Mödra- och barnrådgivningen i Jakobstad
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68600 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Ansvarsområden
Jakobstad och Nykarleby
- Administrativa ärenden

Anne Pirttimaa
Psykolog, familjepsykoterapeut, teamledare
Psykiatrisk mottagning för barn och unga

Katarina Rauhala
Tf ledande socialarbetare
Omsorg om funktionshindrade, service 0 - 21 år
- Pedersöre och Nykarleby
- Stöd för närståendevård

Telefontid
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8 - 9

Susann Rintamäki
Ledande familjehandledare
Enheten för familjetjänster

Jeanette Wargh
Avdelningsskötare
Barn- och ungdomsavdelning
Barn- och ungdomspoliklinik
Hemsjukhus för barn och unga
Barnastmaskötare

Ulla-Stina Rautamo fungerar som sekreterare. 

Senast uppdaterad 28.04.2020