Ledningsgrupp för barn, unga och familjer

Ledningsgruppen för barn, unga och familjer leder verksamheten.

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

- Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
- Kontaktperson för medicinsk forskning

Ansvarsperson/förman
- Läkare
- Talterapi och näringsterapi
- Tandläkare
- Psykologer

Carola Lindén
Chef för socialomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Eva Björskog
Avdelningsskötare
Ansvarsområden
- Barn- och ungdomsavdelning
- Barn- och ungdomspoliklinik
- Hemvård barn och unga, vårdring
- Barnastmaskötare
- Fredrikakliniken
- Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen

Carita Blomström
Enhetschef för familjeservicecentralen
Enheten för familjetjänster

Mervi Bro
MDFT-nyckelterapeut, metodhandledare
Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen
Malmska social- och hälsocentral
Kållbyvägen 7
68600 Jakobstad
Ingång H

Markus Granholm
Överläkare
Överläkare i barnsjukdomar

Lis-Marie Vikman
Chef för vårdarbetet
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsperson/förman
- Hälso- och sjukvårdsförvaltning
- Gemensamma funktioner
- Inremedicinska polikliniken
- Endoskopier
- Dialys
- Kirurgiska polikliniken
- Ögonpolikliniken
- Gyn- och mödrapolikliniken
- Vuxenpsykiatri
- Psykiatriska öppenvård och boende
- Servicehandledning
- Dagcenter
- Beroendevårdskliniken
- Mödra- och barnrådgivning
- Skol- och studerandehälsovård
- Faktureringsenheten hälso- och sjukvård
- Info och anmälan

Ulla-Britt Prittinen
t.f. Överskötare
B1 och B2
B3 Nykarleby vårdavdelning
Dag och hemsjukhuset
Lung- och astmaenheten
Advancerad rehabilitering H2
Fysiatriska enheten
Neurologiska poliklinik
Barn- och ungdomspoliklinik och -avdelning
Psykiatriska barn- och ungdomsmottagning
Fredrikapoliklinik och -avdelning

Monica Hällund-Myntti
Socialterapeut, MDFT-terapeut
Missbruks- och beroendevård
Skolgatan 25 - 27 B
68600 Jakobstad

Telefontid
Vardagar kl. 8 - 11

Rasmus Isomaa
Verksamhetsledare
Ansvarsområden
- Fredrikakliniken

Pia Kotanen
Ledande socialarbetare för barnskyddet
Enheten för familjetjänster

Katarina Palo
Ansvarig hälsovårdare
Mödra- och barnrådgivningen i Jakobstad
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68600 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Ansvarsområden
Jakobstad och Nykarleby rådgivningar
- Administrativa ärenden

Katarina Rauhala
Tf ledande socialarbetare
Omsorg om funktionshindrade, service 0 - 21 år
- Pedersöre och Nykarleby
- Stöd för närståendevård

Telefontid
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8 - 9

Susann Rintamäki
Ledande familjehandledare
Enheten för familjetjänster

Yvonne Sundström
Ansvarig hälsovårdare
Administrativa ärenden
- Bennäs välfärdsstation - rådgivningar
- Esse välfärdsstation - rådgivningar
- Jakobstads mödra- och barnrådgivning
- Larsmo välfärdsstation - rådgivningar
- Nykarleby välfärdscentral - rådgivningar
- Skol- och studerande hälsovård i alla kommuner

Ulla-Stina Rautamo fungerar som sekreterare. 

Senast uppdaterad 06.05.2021