Gerigruppen

Äldreomsorgens verksamhet leds av Gerigruppen.

Pirjo Knif
Chef för äldreomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Ordförande i gerigruppen
Ansvarar för boenden
- Sandlunden
- Roslunden
- Esselunden
- Purmohemmet
- Nykarleby vårdavdelning

Marica Hinders
Servicechef
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Ansvarsområden
- Hemvården Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
- Vikariebanken

Markku Kautiainen
Överläkare
Överläkare, specialist inom geriatri och allmänmedicin

Marketta Koskela
Servicechef
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsområden
- Servicesedlar effektiverat serviceboende/demensboende
- Boenden: Björkbacka, Hagalund, Pedersheim och Solbacken

Ann-Sofie Larsson
Placeringskoordinator
Servicehandledning Helmi
- Vårdplanering
- Personlig budget

Marjo Orava
Överskötare för primärhälsovårdens öppenvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3
 

Senast uppdaterad 28.04.2020