Hälso- och sjukvårdens samt äldreomsorgens ledningsgrupp

Hälso- och sjukvårdens samt äldreomsorgens verksamhet leds av en ledningsgrupp.

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

- Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
- Kontaktperson för medicinsk forskning

Ansvarsperson/förman
- Läkare
- Talterapi och näringsterapi
- Tandläkare
- Psykologer

Lis-Marie Vikman
Chef för vårdarbetet
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsperson/förman
- Hälso- och sjukvårdsförvaltning
- Gemensamma funktioner
- Inremedicinska polikliniken
- Endoskopier
- Dialys
- Kirurgiska polikliniken
- Ögonpolikliniken
- Gyn- och mödrapolikliniken
- Vuxenpsykiatri
- Psykiatriska öppenvård och boende
- Servicehandledning
- Dagcenter
- Beroendevårdskliniken
- Mödra- och barnrådgivning
- Skol- och studerandehälsovård
- Faktureringsenheten hälso- och sjukvård
- Info och anmälan

[contact_member,name="Pirjo Knif",id=187,details=Name-Designation-AdditionalInformation-Phone-MobilePhone-Email-MemberPhoto]

Britt-Mari Bjon
Överläkare
Överläkare i allmänmedicin
Malmska hvc-mottagning
B1 Akut allmänmedicinsk avdelning och palliativ vård

Camilla Forsander
HVC-psykolog, Ledande psykolog
Hvc:s psykteam
Storgatan 7 (Campus Allegro)
Pb 111, 68601 Jakobstad

 

Anne Hägglund
Ledande tandläkare
Munhälsovård Marja
Kållbyvägen 7
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång A

Ansvarsområden
- Marja munhälsovård
- Visas munhälsovård
- Bennäs munhälsovård
- Esse munhälsovård
- Larsmo munhälsovård
- Nykarleby munhälsovård

Markku Kautiainen
Överläkare
Överläkare, specialist inom geriatri och allmänmedicin

Marketta Koskela
tf. Chef för äldreomsorgen
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ordförande i gerigruppen
Faktureringsenheten äldreomsorg


Marjo Orava
Överskötare för primärhälsovårdens öppenvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsperson/förman
- Malmska hvc-mottagning
- Diabetesmottagningen
- Larsmo välfärdsstation - sjukvårdsmottagning
- Bennäs välfärdsstation - sjukvårdsmottagning
- Esse välfärdsstation - sjukvårdsmottagning
- Nykarleby välfärdscentral: Hvc-mottagningen
- Vårdmaterialutdelning Malmska
- Vårdmaterialutdelning Nykarleby
- Jouren Malmska
- Munhälsovård Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre
- Telefonväxeln

Anne-Marie Rudnäs
Överläkare
Överläkare i allmänmedicin
Nykarleby

Veronica Alvik fungerar som gruppens sekreterare.

Senast uppdaterad 06.05.2021