Hälso- och sjukvårdens samt äldreomsorgens ledningsgrupp

Hälso- och sjukvårdens samt äldreomsorgens verksamhet leds av en ledningsgrupp.

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

- Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
- Kontaktperson för medicinsk forskning

Lis-Marie Vikman
Chef för vårdarbetet
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Pirjo Knif
Chef för äldreomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Ordförande i gerigruppen
Ansvarar för boenden
- Sandlunden
- Roslunden
- Esselunden
- Purmohemmet
- Nykarleby vårdavdelning

Britt-Mari Bjon
Överläkare
Överläkare i allmänmedicin
Malmska hvc-mottagning
B1 Akut allmänmedicinsk avdelning och palliativ vård

Camilla Forsander
Ledande psykolog
Ansvarsområden
- Psykologtjänster

Marica Hinders
Servicechef
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Ansvarsområden
- Hemvården Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
- Vikariebanken

Anne Hynynen
Överskötare
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsområden
- H2 Avancerad rehabilitering
- Barn- och mödrarådgivning
- Barn- och ungdomsenheten (avdelning, pkl, barnen hemvård och barnsjukhus)
- Fysiatriska polikliniken, neurologiska polikliniken
- Inköp & lager
- Linneförrådet
- Läkemedelscentralen
- Mental- och beroendevård
- Rehabiliteringens serviceenhet
- Smärtrehabilitering
- Instrumentvård

Anne Hägglund
Ledande tandläkare
Munhälsovård Marja
Kållbyvägen 7
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång A

Ansvarsområden
- Marja munhälsovård
- Visas munhälsovård
- Bennäs munhälsovård
- Esse munhälsovård
- Larsmo munhälsovård
- Nykarleby munhälsovård

Markku Kautiainen
Överläkare
Överläkare, specialist inom geriatri och allmänmedicin

Marketta Koskela
Servicechef
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Ansvarsområden
- Servicesedlar effektiverat serviceboende/demensboende
- Boenden: Björkbacka, Hagalund, Pedersheim och Solbacken

Ann-Sofie Larsson
Placeringskoordinator
Servicehandledning Helmi
- Vårdplanering
- Personlig budget

Marjo Orava
Överskötare för primärhälsovårdens öppenvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

Anne-Marie Rudnäs
Överläkare
Överläkare i allmänmedicin
Nykarleby

Veronica Alvik fungerar som gruppens sekreterare.

Senast uppdaterad 02.09.2020