Socialomsorgens ledningsgrupp

Socialomsorgens verksamhet leds av en ledningsgrupp.

Carola Lindén
Chef för socialomsorgen
Förvaltningskansli
Skolgatan 25 - 27 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång från gården

Carita Blomström
Enhetschef för familjeservicecentralen
Enheten för familjetjänster

Pia Fraktman
Tf. vuxelsocialarbetets förman
Vuxensocialarbete
Strengbergsgatan 1 D
Pb 111, 68601 Jakobstad

Hannele Grankvist
Avdelningschef handikappomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Strengbergsgatan 1 D
Pb 111, 68601 Jakobstad

Förman på Stella stödboende

Senast uppdaterad 28.04.2020