Individsektionen

Då en kund anmält missnöje med en tjänsteinnehavares beslut behandlas ärendet i individsektionen. Sektionen behandlar också ärenden där beslutanderätten inte överförts till en tjänsteinnehavare. 

Medlemmar 2021

Ordinarie (ersättare), parti, kommun

Christer Tonberg (Annica Haldin), sfp, Jakobstad
Lina Sjöskog (Greger Forsblom), sfp, Pedersöre
Ulla Hellén (Mervi Rantala), sdp, Jakobstad
Roy Björkman (Roger Frostdahl), sfp, Nykarleby
Bernice Törnqvist (Madeleine Englund-Svenlin), kd, Larsmo

Ordförande är Roy Björkman och viceordförande är Lina Sjöskog. 
     
Chef för socialomsorgen Carola Lindén är föredragande i individsektionen. Servicesekreterare Gunilla Andersson är sekreterare. 

 

 

Senast uppdaterad 18.10.2021