Individsektionen

Då en kund anmält missnöje med en tjänsteinnehavares beslut behandlas ärendet i individsektionen. Sektionen behandlar också ärenden där beslutanderätten inte överförts till en tjänsteinnehavare. 

Medlemmar 2017 - 2021

Ordinarie (ersättare), parti, kommun

Christer Tonberg (Annica Haldin), sfp, Jakobstad
Carola Häggblom (Greger Forsblom), sfp, Pedersöre
Ulla Hellén (Mervi Rantala), sdp, Jakobstad
Roger Frostdahl (Mikael Lindvall), sfp, Nykarleby
Görel Granholm (Bernice Törnqvist), kd, Larsmo

Ordförande är Roger Frostdahl och viceordförande är Carola Häggblom. 
     
Chef för socialomsorgen Carola Lindén är föredragande i individsektionen. Servicesekreterare Gunilla Andersson är sekreterare. 

 

 

Senast uppdaterad 28.04.2020