Övervakningssektionen

Social- och hälsovårdsnämndens övervakningssektion är en kommunal tillsynsmyndighet i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen.

Medlemmar 2021

Ordinarie (ersättare), parti, kommun           

Karita Nynäs (Daniel Svenlin), kd, Larsmo  
Lisen Sundqvist (Christer Tonberg ), sfp, Jakobstad
Simon Holmstedt (Mervi Rantala), sdp, Jakobstad
Ralf Lindfors (Johanna Holmäng), kd/sfp, Pedersöre
Mikael Lindvall (Maria Palm), sfp, Nykarleby
 
Karita Nynäs är ordförande och Lisen Sundqvist är viceordförande.

Chef för miljöhälsovården Annika Porthin är föredragande i sektionen och byråsekreterare Marjatta Palmroth är sekreterare.

Läs meraSenast uppdaterad 18.10.2021