Övervakningssektionen

Social- och hälsovårdsnämndens övervakningssektion är en kommunal tillsynsmyndighet i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen.

Medlemmar 2017 - 2021

Ordinarie (ersättare), parti, kommun           

Andreas Hjulfors (Daniel Svenlin), kd, Larsmo  
Lisen Sundqvist (Christer Tonberg ), sfp, Jakobstad
Simon Holmstedt (Mervi Rantala), sdp, Jakobstad
Ralf Lindfors (Helena Berger), sfp, Pedersöre
Maria Palm (Mikael Lindvall), sfp, Nykarleby
 
Andreas Hjulfors är ordförande och Lisen Sundqvist är viceordförande.

Chef för miljöhälsovården Annika Porthin är föredragande i sektionen och byråsekreterare Marjatta Palmroth är sekreterare.

Läs meraSenast uppdaterad 06.10.2020