Personalsektionen

Social- och hälsovårdsnämndens personalsektion företräder arbetsgivaren inom social- och hälsovårdsverket och fattar beslut i ärenden som gäller verkets personal. Personalsektionen fungerar i samråd med Jakobstads stadsstyrelses personalsektion.  
 
Personalsektionen utvecklar personaladministrationen och ansvarar för personalutvecklingen. Sektionen uppgör också allmänna anvisningar för hur personaladministrationen ska förverkligas. Sektionen besluter om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal, ger allmänna anvisningar om lönesättning, representerar arbetsgivaren vid förhandlingar med fackorganisationer samt fattar beslut om prövningsbaserade löneförmåner.

Medlemmar 2021

Ordinarie (ersättare), parti, kommun

Annica Haldin (Mona Vikström), sfp, Jakobstad
Maria Palm (Mikael Lindvall), sfp, Nykarleby
Greger Forsblom (Roger Eriksson), sfp, Pedersöre
Jan Ray (Karita Nynäs), sfp, Larsmo
Mervi Rantala (Simon Holmstedt), sdp, Jakobstad

Ordförande är Greger Forsblom och Annica Haldin är viceordförande. 

Personalchef Päivi Stenman är föredragande och sekreterare i personalsektionen.

Läs mera

 

Senast uppdaterad 18.10.2021